בריאות הנפש

קבוצת רמות בתחום בריאות הנפש מספקת שירותי שיקום – דיור מוגן והוסטלים – איכותיים ומקיפים לאוכלוסיית נפגעי הנפש בקהילה, עפ"י עקרונות השיקום וההחלמה ועפ"י הסטנדרטים של משרד הבריאות.

אנו מאמינים שתקווה היא רכיב חיוני בהחלמה, האדם הוא המומחה. חייבת להתקיים בחירה חופשית של האדם ,על פי גישה זו הינו שותף. אנו פועלים מתוך תפיסה ערכית של שמירה ונוכחות קבועה של כבוד האדם.

תכניות שיקום : אנו מתאימים בשיתוף מלא עם הדייר תכנית שיקומית אישית ייחודית לו, בכדי לאתר עמו את נקודת החוסן. חשוב לנו לתת את התמיכה והסיוע הנכון להתנהגותו המסתגלת של האדם באופן שיוכל לרכוש כלים ומיומנויות חיים, לבטא את צרכיו ורצונותיו. התוכנית השיקומית רבת גישות והיא מקיפה את כל היבטי החיים של האדם.

מעבר לקהילה תומכת: כל תכנית העבודה האישית והמערכתית מובילה בסופו של דבר שהדיירים יהיו מסוגלים ויהיו בעלי מוטיבציה לעשות את המעבר מהוסטל לקהילה תומכת שבה יוכלו לממש ולהביא לידי ביטוי את חוזקם ויכולתם להשתלב באופן המרבי ביותר בקהילה.

אדם עובד, שלמד לנהל את תקציבו, מנהל אורח חיים בריא יותר ומתנדב בקהילה, אדם שעשה את המעבר ממגורים עם 30 אנשים לדירת שותפים בבניין נורמטיבי עם שכנים מסוגים שונים- הוא אדם חופשי.

מסגרות דיור בריאות הנפש

להיות מתאמת טיפול-

דילוג לתוכן